😊บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ของ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี ประจำปี 2562

😊บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ของ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี ประจำปี 2562
ซึ่งในงานนี้ คณะผู้บริหาร บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด นำโดย คุณณรัตน์ไชย หลีระพันธ์ และ อ.มัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ ได้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดแคมเปญอิ่มสุดฟิน ลุ้นกินฟรี ฉลอง 20 ปีเย็นตาโฟเครื่องทรง ร่วมกับเงินบริจาคของท่านผู้มีอุปการคุณ เพื่อซื้อเตียงให้เคมีบำบัด ในผู้ป่วยเด็ก แก่คลินิกโรคเลือดและมะเร็ง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 609,999 บ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย ประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี เป็นผู้รับมอบ และยังได้นำคุกกี้จิ๋วปังยิ้มรสชาติต่างๆ จำนวน 200 กล่อง ไปแจกให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานนี้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯต้อง 🙇‍♀ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ได้เป็นพลังสำคัญในการบริจาคเงินในครั้งนี้