โครงการมือวิเศษ x วน “

บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ส่งมอบถุงพลาสติกยืดที่ใช้แล้วจากร้านอาหารในเครือกว่า 30 สาขา น้ำหนักกว่า 140 Kg. ให้กับ “โครงการมือวิเศษ x วน ” โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งถุงพลาสติกทั้งหมด จะนำกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆต่อไป กิจกรรมนี้ นอกจากจะช่วยลดจำนวนขยะพลาสติก ไม่ให้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม และไม่ไปที่หลุมฝังกลบ เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกในทะเลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อทำประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย พวกเราชาว MIF ขอสนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อคืนสิ่งแวดล้อมดีๆ ให้สังคมตลอดไป