ครัวกลางเป็นศูนย์กลางการกระจายวัตถุดิบ ต่างๆ ไปยังร้านสาขาต่างๆในเครือ อ.มัลลิการ์ อย่างเช่น ลูกชิ้นของสดจำพวกเนื้อสัตว์ผักสดผลไม้ และเครื่องปรุงต่างๆ โดยจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อน จากนั้นจึงจะส่งออกสาขาต่อไป

การจัดการวัตถุดิบของแผนกต่างๆ