รางวัลแด่พนักงาน ไม่ขาดงาน ไม่ลา ไม่สาย

ขอแสดงความยินดีของพี่น้องสมาชิก ครอบครัว MIF มานำเสนอ นั่นก็คือ รางวัลพนักงานที่ไม่ขาดงาน  ไม่ลา  และไม่มาสาย ติดต่อกันนานถึง 6 เดือน เรียกได้ว่าต้องเป็นพนักงานที่มีวินัยในตนเองสูง รวมถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ ซึ่งจะได้รับรางวัล บัตรรับประทานอาหารในเครือ มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด มูลค่า 1,000 บ.
     
    ท่านผู้บริหาร มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานของทั้ง 16 ท่าน และขอให้พนักงานท่านอื่นๆ นำไปเป็นตัวอย่าง และเป็นสมาชิกที่ดีของ MIF สืบต่อไป

รอบที่ 4. เริ่ม มิ.ย. – พ.ย. 62 มีผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 2 ท่าน ได้แก่


กิตติกร ยงรัศมีวงศ์
ผู้จัดการ มัลติมีเดีย

คุณมั่น ศรีคงเกิด 
พนักงานรักษาความปลอดภัย ร้าน อ.มัลลิการ์

รอบที่ 3. เริ่ม พ.ย. – ต.ค. 62 มีผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 1 ท่าน ได้แก่


คุณระลึกรัก โชติชินเชาวน์
 พนักงานครัวปาป้าปอนด์ ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขาเอสพลานาด แคราย

รอบที่ 2. เริ่ม 1 ก.พ.62 – 31 ก.ค.62 มีผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 4 ท่าน ได้แก่


คุุณนัฏยา ปรางค์แก้ว
รองผู้จัดการ ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขา ปตท.โคราช

คุณธนาภรณ์ น้อยโหนด
พนักงาน ครัวไทย ร้าน อ.มัลลิการ์

คุณรำเพย หวังชม
แม่บ้าน ร้าน อ.มัลลิการ์

คุณศรีประเสริฐ ปั้นทรัพย์
แผนกขนส่ง สำนักงานใหญ่

รอบที่ 1. เริ่ม 1 ม.ค.62 – 30 มิย.62 มีผู้ที่ได้รับรางวัล  จำนวน 7 ท่าน ได้แก่


คุณนารีพร ชัยรัตนะถาวร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่

คุณเอกลักษณ์ วรรณวงศ์
ฝ่ายไอที สำนักงานใหญ่

คุณสุพัตรา สุวรรณโมก
แผนกเบเกอรี่ ร้าน อ.มัลลิการ์

คุณมั่น ศรีคงเกิด
พนักงาน รักษาความปลอดภัย ร้าน อ.มัลลิการ์

คุณปราณี ไชยสวัสดิ์
พนักงาน ครัวไทย ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขาซีคอนสแควร์

คุณกนกวรรณ นิกล่ำ
แคชเชียร์ ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขามอเตอร์เวย์ ขาออก

คุณชินานาฎ พรมมืด
ครัวก๋วยเตี๋ยว ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขาซีคอนสแควร์

รอบที่ 3. เริ่ม 1 มี.ค.62 – 31 ส.ค.62 มีผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 4 ท่าน ได้แก่


คุณเฉลิมพล สุทธิตังกวิเชียร
แผนก ต้นทุนและคลังสินค้า สำนักงานใหญ่

คุณตรีรัตน์ เที่ยงธรรม
แผนกบริการ ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขา ปตท.มหาชัย กม.35

คุณหนูจร ชุมใหญ่
แผนกครัวล้าง ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขารัตนาธิเบศร์

คุณสุพิญ ประสงค์สันต์
แผนกบาร์ขนม ร้าน อ.มัลลิการ์

รอบที่ 4. เริ่ม  1 เม.ย.62 – 30 ก.ย.62 มีผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 1 ท่าน ได้แก่


คุณจันทร์ มนตรีวงค์
หัวหน้าแผนกครัวไทย ร้าน อ.มัลลิการ์