รักสิ่งแวดล้อม รักโลก ด้วย บรรจุภัณฑ์ลดโลกร้อน กับ อ.มัลลิการ์

ภาชนะ

นอกจากความสำเร็จในการทำน้ำหมักชีวภาพ ภายใต้ชื่อ Magic Bio 4 จากเปลือกมะนาว รวมถึง การทำไบโอแก๊ส โดยใช้เศษอาหารจากร้านอาหารในเครือมัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยอมรับให้เป็นร้านอาหารสีเขียว หรือ Bangkok Green Restaurant จากกรุงเทพมหานคร ที่รักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว การเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ อ.มัลลิการ์ ให้ความสำคัญ โดยต้องมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงไม่ทำลายหรือก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด มีบรรจุภัณฑ์ลดโลกร้อนที่ผลิตด้วยวัสดุ สามาถย่อยสลายได้ ได้แก่ ช้อนส้อม ถุงพลาสติกบรรจุอาหารร้อน แก้วน้ำพลาสติก ซึ่งผลิตจากหัวเชื้อข้าวโพด สามารถย่อยสลายได้ภายใน 5 ปี ตะเกียบไม้ไผ่ ซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายภายใน 13 ปี กล่องใส่อาหาร อาทิ ชามก๋วยเตี๋ยว กล่องอาหาร ที่ทำจากกระดาษ สามารถย่อยสลายได้ใน
5 ปี กล่องใส่พิซซ่า ที่ทำจากกระดาษลูกฟูก สามารถย่อยสลายได้ภายใน 2 – 5 เดือน ฯลฯ ซึ่งภาชนะต่างๆ เหล่านี้ได้นำไปใช้บรรจุอาหารห่อ สำหรับร้านต่างๆ ในเครือทั้ง 7 แบรนด์ รวมกว่า 40 สาขา

ทั้งนี้ อ.มัลลิการ์ ยังได้ร่วมสนับสนุนการลดใช้ภาชนะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ลูกค้าที่นำภาชนะมาใส่อาหารเอง จะได้รับการยกเว้นค่าห่ออาหาร ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้ภาชนะแบบสิ้นเปลืองแล้ว ยังกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน อีกด้วย