มาตราฐานความปลอดภัย

ทุกร้านอาหารในเครือของ บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด เป็นร้านชั้นนำที่นำร่องในเรื่องของ คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ตามมาตรฐานสากลโดยได้รับการรับรอง จากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ทุกร้านในเครือมัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด ยังใส่ใจและห่วงใยต่อสุขภาพลูกค้า ได้มีการนำนโยบายจากไร่ สู่โต๊ะอาหารเพื่อให้อาหารทุกจานมีความสด สะอาดและมีคุณภาพควบคู่ ไปกับความอร่อยทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อบริการแก่ลูกค้า ให้เกิดความพอใจอย่างสูงสุด ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะผลักดันให้นโยบาย ครัวไทย ก้าวไปสู่ครัวโลก ตามปณิภาณที่อาจารย์มัลลิการ์และ องค์กรมุ่งหวังไว้

Good Manufacturing Practiceเรียกย่อว่า GMP คือการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ ในการผลิตอาหาร เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อการบริโภค หลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้ง ของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene)