พิธีมอบรางวัลคนดีศรีองค์กร

คุณปอนด์ ชยพล หลีระพันธ์ กรรมการบริหาร บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด มอบประกาศนียบัตรและ เงินสด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แด่บรรดาคนดีศรีองค์กรประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 43 ท่าน ที่ได้ทำความดี ช่วยเหลือ องค์กร และสังคม ขอให้ทุกท่านรักษาความดีนี้ ให้คงอยู่ตลอดไป