Magic Bio 4 น้ำหมักชีวิภาพเป็นการเอาวัตถุดิบอย่างเช่น เปลือกมะนาวหรือเปลือกสับปะรด มาผสมกับหัวเชื้อEM สำหรับส่วนประกอบในการทำหัวเชื้อ
ได้แก่ 1.กากน้ำตาล 2.จุลินทรีย์ 3.เปลือกมะนาว 4.ถังสำหรับหมัก
โดยการนำมาหมักในถังตามภาพ จากนั้นทิ้งไว้ ประมาณ 1 อาทิตย์

ประโยชน์จากน้ำหมักชีวิภาพ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

สูตรสารพัดประโยชน์

1. ช่วยปรับสภาพความเป็น กรด – ด่าง ให้เป็นกลางในดินและน้ำอยู่ที่ pH4เป็นกรด
2. ช่วยแก้ปัญหาจากแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดต่างๆ
3. ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ และให้อากาศผ่านได้อย่างเหมาะสม
4. ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุ ให้เป็นอาหารของพืช พืชจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย โดยพืชไม่สูญเสียพลังงานมาก
5. ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช เพื่อให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี
6. สามารถช่วยกำจัดกลิ่นเหม็น น้ำเสียจากฟาร์มสัตว์ได้ ช่วยป้องกันโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์แทนการให้ยาปฏิชีวนะ ทำให้สัตว์แข็งแรง มีความต้านทานโรคช่วยกำจัดแมลงวัน ฯลฯ
7.ประโยชน์ในครัวเรือน เราสามารถนำน้ำหมักชีวภาพ มาใช้ในการซักล้างทำความสะอาด แทนสบู่ ผงซักฟอก แชมพู น้ำยาล้างจาน รวมทั้งใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำโถส้วม ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ได้ด้วย
8.ด้านการเกษตร น้ำหมักชีวภาพ มีธาตุอาหารสำคัญ ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม กำมะถัน ฯลฯ จึงสามารถนำไปเป็นปุ๋ย เร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น และยังสามารถใช้ไล่แมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย

สูตรกำจัดแมลง

1.ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มปศุสัตว์ ภายใน 24 ชม.
2. ช่วยบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มได้ใน 1-2 สัปดาห์
3.ช่วยป้องกันโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์แทนยาปฏิชีวนะและอื่นๆได้
4. ช่วยกำจัดแมลงวันด้ายการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันไม่ให้เข้า ดักแด้เกิดเป็นแมลงวัน
5. ช่วยเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงทำให้สัตว์แข็งแรงมีความต้านทานต่อโรคให้ผลผลิตสูงและอัตราการตายต่ำ
6.เป็นสารที่ใช้ป้องกันและขับไล่แมลงศัตรูพืชและช่วยเสริมสร้างความต้านทาน เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืชบางชนิดได้
7.ช่วยเพิ่มความเจริญเติบโตของพืช และไม้ดอกไม้ประดับ
8.ใช้ในการขับไล่ไข่แมลงวัน